فروشگاه، تعمیرگاه و نمایندگی مجاز رضا

فروش، نصب، تعمیر و خدمات پس از فروش انواع کولرهای گازی | پکیج | آبگرمکن | رادیاتور | چیلر | دیگ بخار | مشعل های دوگانه سوز | استخر | سونا | جکوزی | پمپ های تحت فشار
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی آریستون|ایساتیس|ایران رادیاتور|اخگر|بوتان|سپهر الکتریک|محیا|جنرال|جبال|جهان افروز|ایران شرق

کولر گازی | نصب، تعمیر، لوله کشی، راه اندازی و شارژ گاز

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


انجام کلیه خدمات کولر گازی

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  تعمیرات و شارژ گاز انواع کولر گازی
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  لوله کشی انواع کولرگازی

  جهت مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply

پکیج شوفاژ | نصب، تعمیر، لوله کشی، راه اندازی

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


انجام کلیه خدمات پکیج شوفاژ

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  تعمیرات و شارژ گاز انواع کولر گازی
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply

آبگرمکن | نصب، تعمیر، لوله کشی، راه اندازی

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


انجام کلیه خدمات آبگرمکن

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  تعمیرات و شارژ گاز انواع کولر گازی
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply

رادیاتور | نصب، تعمیر، راه اندازی

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


انجام کلیه خدمات رادیاتور | حوله خشک کن

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply

تاسیسات حرارتی و برودتی| نصب و راه اندازی چیلر، دیگ بخار، مشعل

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


نصب و راه اندازی چیلر | دیگ بخار | مشعل

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply

تاسیسات استخر| نصب و راه اندازی

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


نصب و راه اندازی استخر | سونا | جکوزی

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply

پمپ های تحت فشار | نصب و راه اندازی

نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مجاز گاز سوز مرکزی رضا
کرج خیابان شهید بهشتی، انتهای خیابان شهربانی، جنب آزمایشگاه نور، پلاک101


نصب و راه اندازی پمپ های تحت فشار

 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی نصب

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply
 • Man
  شهریور ماه 93

  تکنسین فنی تعمیرات

  جهت مشاوره و راهنمایی و کارشناسی با ما تماس بگیرید
  4 32234002 | 32251046 | 32241231
  4 09125642807 | 09123151959 | 09383151959

  Reply